By P Web Design Company

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

Удирдлага зохион байгуулалт

Захирал доктор (Sc.D) Ү. Отгонбаяр

Төслийн удирдагчид:

Шугаман бус бодлогын тоон ба чанарын судалгаа академич Т.Жанлав
Функционал анализ ба түүний хэрэглээ доктор (Ph.D) В.Адъяасүрэн
Монгол улсын их сургууль
© 2012 Их Сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар