By P Web Design Company

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

2012-2013 онд Математикийн хүрээлэн дээр явагдсан эрдэм шинжилгээний их семинарууд

Илтгэгч

Байгууллага

Сэдэв

Огноо

1

Б.Чулуундорж

МУИС-МКС

The central polynomials of the infinite dimensional unitary and nonunitary Grassmann algebras

2012.03.29

2

Л.Оюунцэцэг

Математикийн хүрээлэн

On skew polynomial rings

2012.05.18

3

Г.Баярмагнай

МУИС-МКС

On cohomological invariants associated to cyclic extensions

2012.05.25

4

Квак Ду Ян

БНСУ, KAIST

A finite covolume discretization for the Navier-Stokes

equations

2012.06.06

5

Н.Ууганбаатар

Стоколмийн эдийн засгийн сургуул

Олон нийтийн сонголтын онолын зарим асуудлууд

2012.06.13

6

Ц.Батболд

Математикийн хүрээлэн

General Hilbert-type Inequalities involving the Hardy operator

2012.06.13

7

Ососков Г.А.

Дубна, ЦШНИ

Novel approaches of data-mining in experimental physics

2012.09.25

8

Стрекаловский А.С.

Эрхүүгийн ИС

Гүдгэр биш функцийн далд чанарууд

2012.10.02

9

Грейванк А.

Гумбольдтын ИС, Математикийн хүрээлэнгийн захирал

Автомат дифференциал

2012.10.04

10

А.Мекей

Математикийн хүрээлэн

Мэдээллийн хамгаалалт ба криптограф

2012.11.21

11

Ч.Зоригт

МУБИС

Гауссын санамсаргүй процессын дундаж утгын хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлтэнд ойролцоо үнэлэлт

2012.12.13

12

Кимура Хиронобу

Япон, Кумамото ИС

Introduction to the hypergeometric functions on the Grassmannian manifold

2013.03.28

13

Батурин В.А.

Эрхүүгийн ИС

Кротовын оновчтой байх хүрэлцээтэй нөхцөл ба оновчтой удирдлагын бодлогыг ойролцоогоор бодох арга

2013.04.04

14

Бубенчиков В.А.

Томскийн үндэсний ИС

Контактное воздействие жесткого элемента на упругое тело цилиндрической формы

2013.04.24

15

Щербаков Н.Р.

Томскийн үндэсний ИС

Геометрическое моделирование поверхности детали передаточного механизма как огибающей

2013.04.24

Монгол улсын их сургууль
© 2012 Их Сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар