By P Web Design Company

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

Математикийн хүрээлэн нь тухайн үеийн Сайд нарын зөвлөлийн 1973 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн 175 тоот тогтоолоор ШУА-ийн дэргэд байгуулагдан 1974 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд 1997 онд Засгийн газрын 31 дүгээр тогтоолоор МУИС-ийн харъяанд шилжин ирсэн төрийн өмчит, эрдэм шинжилгээний байгууллага юм. Энэ онд тус хүрээлэнгийн 40 жилийн ой тохиож байгаа билээ. Хүрээлэнгийн ойг 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр тэмдэглэхээр товлоод байна. Ой угтсан ажлын хүрээнд тус хүрээлэнтэй ажил амьдралаа холбож явсан үе үеийнхний уулзалтыг зохион байгуулсан билээ.