By P Web Design Company

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

Математикийн хүрээлэнгийн ээлжит их семинар 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 15:00 цагаас МУИС-ийн хичээлийн 3 дугаар байрны 217 тоот өрөөнд болно.

Сэдэв: Generalizations and Refinements of Hilbert-Type Inequalities with the Best Possible Constants

Илтгэгч: докторант Ц.Батболд

Энэхүү илтгэлд дундаж оператор агуулсан Гильберт хэлбэрийн тэнцэтгэл биш, түүний ерөнхий цөмтэй сайн тогтмол бүхий өргөтгөлүүд болон зарим Гильберт хэлбэрийн тэнцэтгэл бишийн өргөтгөл, сайжруулалтыг авч үзэх юм.

 

Хүндэт эрдэмтэн багш, судлаач, магистрант, докторант, оюутнууд та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу. Хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтнууд их семинарт заавал оролцох үүрэгтэй гэдгийг сануулъя.

 

Монгол улсын их сургууль
© 2012 Их Сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар