By P Web Design Company

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

Эрхэм зорилго

Математикийн хүрээлэнгийн эрхэм зорилго нь Монголд Математикийн шинжлэх ухааны судалгааны үндэсний цөм байж нийгмийн өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцох, хүн төрөлхтөний шинжлэх ухааны мэдлэгийн санд хувь нэмэр оруулах, математикийн ухааныг түгээн дэлгэрүүлж нийгэмдээ үйлчлэх явдал юм.

Монгол улсын их сургууль
© 2012 Их Сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар